ASOCIAȚIA “INTERCHANGE există pentru:  formarea si cultivarea unei atitudini deschise faţă de alte culturi, etnii si naţionalităţi; promovarea participării active a cetăţenilor români, în special a tinerilor, în acţiuni cu caracter transcultural ; implementarea de proiecte culturale, educaţionale, sociale, medicale si umanitare, pe plan naţional și internaţional.