Despre noi

ASOCIAȚIA “INTERCHANGE” există pentru:
- formarea si cultivarea unei atitudini deschise faţă de alte culturi, etnii si naţionalităţi;
- promovarea participării active a cetăţenilor români, în special a tinerilor, în acţiuni cu caracter transcultural;
- implementarea de proiecte culturale, educaţionale, sociale, medicale si umanitare, pe plan naţional și internaţional.