Obiective

 • Conştientizarea populaţiei cu privire la alte ţări şi popoare, precum  şi cu privire la condiţiile socio-culturale specifice acestora;
 • Stimularea şi facilitarea cunoaşterii altor:
  • popoare
  • limbi
  • culturi 
 • Promovarea respectului şi a dialogului între:
  • diferite culturi
  • etnii
  • naţionalităţi
 • Promovarea unor valori precum:
  • cooperarea
  • egalitatea şanselor
  • respectul între persoane aparţinând unor culturi diferite;
 • Organizarea de acţiuni de voluntariat în comunităţi aparţinând altor culturi;
 • Organizarea de schimburi culturale / tabere internaţionale pe diverse teme;
 • Acordarea de suport cetăţenilor români implicaţi în proiecte internaţionale, pe teritoriul altor state;
 • Organizarea, sprijinirea si desfasurarea de activitati:
  • sociale
  • culturale
  • sportive
  • religioase
 • Implementarea de proiecte cu caracter transcultural la care să participe în mod direct cetăţeni români în colaborare cu cetăţeni proveniţi din alte ţări / culturi;
 • Implementarea de proiecte naţionale şi internaţionalecare să ofere:
  • asistenţă socială
  • asistenţă medicală
  • asistenţă educaţională
 • Acordarea de sprijin umanitar, pe plan naţional şi internaţional,  unor categorii sociale defavorizate;
 • Colaborarea cu :
  • institutii de stat
  • institutii private
  • organizatii neguvernamentale
  • persoane fizice
  • persoane juridice